das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

atemberaubend in Vietnamesisch:

1. kinh ngạc


Tôi kinh ngạc bởi tình huống này.

2. ngoạn mục