das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

kraftstoff in Vietnamesisch:

1. nhiên liệu nhiên liệu


Xăng là một nguồn nhiên liệu nguy hiểm.