das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

schwerkraft in Vietnamesisch:

1. nghiêm trọng nghiêm trọng


Lạm dụng rượu có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.