das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

wechsel in Vietnamesisch:

1. trao đổi


Chúng ta có thể trao đổi một số thông tin.