das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

wer in Vietnamesisch:

1. ai ai


Không ai tới hết.
Chia sẻ đam mê của ai đó chính là sống thật trọn vẹn với nó.
Bất cứ ai đó sẽ còn tốt hơn không một ai.
Ai muốn nước ca cao nóng?
Ai có can đảm cưỡi sư tử?
Vậy trong trường hợp đó, ai sẽ săn sóc con mèo của bạn?
Chuyện của nó tào lao đến nỗi chẳng ai tin được.
Rốt cuộc, ai cũng phải tự học thôi.
Anh phải bảo vệ những gì anh tin tưởng nếu không sẽ không có ai tôn trọng anh.
Ở ông ta lòng tốt và vẻ đẹp không ai biết cái nào hơn.
Nếu thế giới không như bây giờ, thì tôi có thể tin ai cũng được.
Ai cũng muốn tin rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Ai ăn cắp quả tào?
Ai sẽ chăm sóc con chó trong khi chúng ta đi vắng?
Ai quen cảnh bất hạnh, chỉ người đó đánh giá được hạnh phúc.

Vietnamesisch Wort "wer"(ai) tritt in Sätzen auf:

danh từ tuần 1