das Wörterbuch Englisch Minus Tschechisch

English - český jazyk

that Tschechisch:

1. že


Co myslíš, že udělá?
Skoro nikdo si nemyslí, že jsme sestry.
Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.
Odpusťte, že jsem vás nechal tak dlouho čekat.
Vypadá to, že z potrubí uniká plyn.
Chceš snad říct, že úmyslně zakrýváš svoji krásu?
Očekávám, že mi pomůžete.
Promiň, že jsem nedodržel slib.
Potíž je v tom, že si nepamatuji, kde jsem zaparkovala auto.
Na chvilku myslel na to, že půjde po tom muži.
Říká, že má ráda květiny.

Tschechisch Wort "that"(že) tritt in Sätzen auf:

A, nebo, ale, takže - And, or, but, so
Module 15 slova navíc
Difficult words