das Wörterbuch Englisch Minus niederländisch

English - Nederlands, Vlaams

brain Holländisch:

1. hersenen hersenen


De hersenen hebben een ingewikkelde structuur.
In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als Sudoku vermeld, wat er op wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.
Er zijn sindsdien al veel jaren verlopen, en mijn hersenen zijn zwak door intens lijden.
Wie heeft de grootste hersenen, een olifant of een mens?

Holländisch Wort "brain"(hersenen) tritt in Sätzen auf:

Interne organen in het Engels
Internal organs in Dutch
engels woordjes 6.3