das Wörterbuch Englisch Minus niederländisch

English - Nederlands, Vlaams

explore Holländisch:

1. ontdekken ontdekken


De computer kan 200 soorten fouten ontdekken.
Wanneer we het beste trachten te ontdekken in de anderen, halen we in zekere zin het beste van onszelf naar boven.

2. verkennen verkennenHolländisch Wort "explore"(verkennen) tritt in Sätzen auf:

Engels les 1 H1

3. onderzoeken onderzoeken


De dokter moet je onderzoeken.
Het doel van dit verslag is alle voor- en nadelen van dat voorstel te onderzoeken.
Tandartsen onderzoeken tanden met röntgenstralen.