das Wörterbuch Englisch Minus niederländisch

English - Nederlands, Vlaams

main Holländisch:

1. grootste


Dat is het grootste gebouw in Amsterdam.
Chabarovsk is één van de grootste steden in het verre oosten van Rusland.
Japan moet het grootste deel van zijn grondstoffen importeren.
De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Dit is de grootste kat die ik ooit gezien heb.
Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.
Het grootste deel van wat hij zei, heb ik niet verstaan.
De pijn is voor het grootste deel verdwenen.
Beter geluk en vrede, dan de grootste rijkdom.
Onvoorzichtigheid is de grootste vijand.
Tegenover het museum zult ge twee gebouwen zien, en het restaurant is het grootste van beide.
Het grootste deel van het Amazonische regenwoud is nog altijd wild.
Zelfdoding is een van de belangrijkste doodsoorzaken in het land met de grootste levensverwachting.
Jupiter is de grootste planeet van het zonnestelsel.
Wie heeft de grootste hersenen, een olifant of een mens?

Holländisch Wort "main"(grootste) tritt in Sätzen auf:

2000 Most Used Dutch Words (1/2)

2. bereiken


Ik wil mijn doel bereiken.
Ze deed erg veel moeite om haar doel te bereiken.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
Hoe kan men het ziekenhuis bereiken met de bus?
Je kunt me op dit nummer bereiken.
Als het weer goed is, bereiken we die plek morgen.
Als ge iets wilt bereiken in het leven, moet ge tegen de stroom in zwemmen.
We hopen de bergtop te bereiken voor het donker.
Ik ben te klein om die plank te bereiken.
goede resultaten bereiken

3. belangrijkstHolländisch Wort "main"(belangrijkst) tritt in Sätzen auf:

engels 4 mavo hoofdstuk 3 3

4. voornaamste


Koffie is het voornaamste product van Brazilië.

Holländisch Wort "main"(voornaamste) tritt in Sätzen auf:

38 Travelling (5)