das Wörterbuch Englisch Minus niederländisch

English - Nederlands, Vlaams

politics Holländisch:

1. politiek politiek


Italianen praten zelden over politiek.
Hij heeft veel vijanden in de politiek.
Mijn voorouders hoopten politiek asiel te vinden.
De jeugd in ons land is niet geïnteresseerd in politiek.
Jaarlijks vragen duizenden mensen politiek asiel aan.
Hij verloor de belangstelling voor politiek.
Deze politiek is helemaal niet eerlijk.
Mary is geïnteresseerd in politiek.
Mary interesseert zich voor politiek.
Als studenten vandaag meer vrije tijd hadden, zou politiek hen misschien meer interesseren.