das Wörterbuch Englisch Minus niederländisch

English - Nederlands, Vlaams

upbringing Holländisch:

1. opvoeding opvoeding


Hoe kan men slagen zonder een goede opvoeding?
Het hoofddoel van de opvoeding is niet om dingen te leren; nee, het hoofddoel van de opvoeding is om dingen te verleren.
In de opvoeding wordt het geweten ontwikkeld.
Ik vind dat examens de opvoeding verpesten.
Opvoeding begint thuis.