das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

abandon auf Polnisch:

1. porzucić


porzucić picie
Ostatecznie postanowili porzucić poszukiwania wioski i po prostu wrócić do Apolo
Musiałem porzucić ten problem z powodu braku miejsca.

Polnisch Wort "abandon"(porzucić) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo angielskie - litera A
3000 najczęściej używanych słów w języku angielskim
Ciężka rzeczywistość (Hard reality)
grammar, listening, reading 4
Leaving My Father's House 1

2. opuścić


Podczas godzin nocnych nie możemy podejmować gości i oni muszą opuścić teren kempingu.
Chcę opuścić miasto na kilka dni.
proszę natychmiast opuścić mój dom!
Muszą opuścić ojczyznę, aby przetrwać. Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
Musiał opuścić wioskę.
Kocham ją tak bardzo, że nie mogę jej opuścić.
Wczoraj kilku chłopców musiało opuścić szkołę wcześniej.
Był leniwy i nieodpowiedzialny. W końcu kazano mu opuścić firmę.

Polnisch Wort "abandon"(opuścić) tritt in Sätzen auf:

praca and other shit
angielski - unit 5
Celebrations (uroczystości)
bank 5 cz. 1
slowka unit 2

3. opuszczać


Ostatnio zaczynam opuszczać szkołę.
opuszczać pracę
Czy dzieci powinny opuszczać dom w wieku 18 lat?
Nie możesz opuszczać tego pokoju.

Polnisch Wort "abandon"(opuszczać) tritt in Sätzen auf:

czytanie: Watkins, Relationship with Mike
historia grudzień 2021
dodatkowe słownictwo 3
UNIT 4, Interface 2
teksty piosenek z Anki

4. opuszczony


w opuszczonym magazynie