das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

accept auf Polnisch:

1. akceptować akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polnisch Wort "accept"(akceptować) tritt in Sätzen auf:

Words liable to be cofused - słowa pomieszane
Uczucia i emocje, przydatne zwroty - człowiek
CZŁOWIEK (Personality+Feelings and emotions)
New Matura Success - Intermediate UNIT 1
pogoda, uczucia, rozmowa, rodzina

2. przyjmować przyjmować


przyjmować powietrze
Jeszcze nie zdecydowała, czy przyjąć zaproszenie, czy go nie przyjmować.

Polnisch Wort "accept"(przyjmować) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo z działu 7 do 1 klasy gimnazjum
Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
naukowcy i dziedziny nauki
nauka i technika cz. 1 longman
New Exam Connections 3, Unit 4

3. przyjąć przyjąć


przyjąć, przyjmować, zaakceptować, akceptować
Postanowiłem przyjąć tę propozycję.
Chciałem dać jej trochę pieniędzy, ale ona nie chciała ich przyjąć.
Myślę, że powinniśmy przyjąć jego plan.
Jeszcze nie zdecydowała, czy przyjąć zaproszenie, czy go nie przyjmować.
Można już przyjąć zamówienie?
Nie chciał przyjąć kary.
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
Jedzenie rękoma nie tylko ma wielowiekowe tradycje, ale też - jak uważają niektórzy uczeni - ma szanse przyjąć się ponownie.
Nie jestem w stanie przyjąć twej oferty.
Prosimy przyjąć wyrazy ubolewania z powodu wszelkich niedogodności.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.
Zastanawiam się, czy przyjąć to zlecenie.
Jeśli o mnie chodzi, nie mogę przyjąć jego propozycji.
Uznał, że mądrze będzie przyjąć propozycję.

Polnisch Wort "accept"(przyjąć) tritt in Sätzen auf:

5a „A WORLD OF WONDERFUL ART”
22 Planing Nursing Care
1000 słówek po 10 #1
angielski patryk unit 9
Państwo i społeczeństwo

4. zaakceptować zaakceptować


Muszę zaakceptować chrapanie Karla.
Musicie zaakceptować króla Hiszpanii jako swojego przywódcę.

Polnisch Wort "accept"(zaakceptować) tritt in Sätzen auf:

Angielski / Nauka i Technika / 22.03.2022
LONGMAN Matura Rozszerzona - Nauka i technika
Scientific research and discovery
scientific reseach and descovery
longman rozszerzone repetytorium 10. nauka i technika

5. obsługiwać obsługiwać


obsługiwać bez myszki
Na początku nie możesz tak łatwo obsługiwać oprogramowania.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.
Gdybyś umiał obsługiwać komputer, dostałbyś więcej pieniędzy.

Polnisch Wort "accept"(obsługiwać) tritt in Sätzen auf:

k a p l i c a a u u u u u u
Dokończyć część 2
Moja pierwsza lekcja
Smart time 3 Unit 6
ciag dalszy unit 6

6. przyjmować akceptować przyjmować akceptowaćPolnisch Wort "accept"(przyjmować akceptować) tritt in Sätzen auf:

Nauka i technika 1
poziom podstawowy
nauka i technika

7. przyjąć do wiadomościPolnisch Wort "accept"(przyjąć do wiadomości) tritt in Sätzen auf:

unit 8 ciąg dalszy

8. przyjąć akceptowaćPolnisch Wort "accept"(przyjąć akceptować) tritt in Sätzen auf:

lipiec mr angielski

9. przyjąć zaakceptowaćPolnisch Wort "accept"(przyjąć zaakceptować) tritt in Sätzen auf:

liceum_2-grammar 2

10. zaakceptujPolnisch Wort "accept"(zaakceptuj) tritt in Sätzen auf:

Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace
Lesson 1: Stress in the Workplace

11. zgodzić sięPolnisch Wort "accept"(zgodzić się) tritt in Sätzen auf:

7. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate ...
Language Knowledge 2

12. uznawać


uznawać coś prawnie

Polnisch Wort "accept"(uznawać) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja