das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

achievement auf Polnisch:

1. osiągnięcia osiągnięcia


Nasza firma ma znaczące osiągnięcia w automatce bramowej
Jego osiągnięcia zostały zauważone.

Polnisch Wort "achievement"(osiągnięcia) tritt in Sätzen auf:

m3chanical engineering
unit 1 słówka
rozdział 2 v2
TECHNIKI MOTYWACYJNE
techniki motywacyjne

2. osiągnieciePolnisch Wort "achievement"(osiągniecie) tritt in Sätzen auf:

Sport: rywalizacja - Sport: competition
Wideo - Every kid needs a champion
Moja pierwsza lekcja
English for Human Resources
anorexia i bulimia

3. realizacjaPolnisch Wort "achievement"(realizacja) tritt in Sätzen auf:

kartkówka #2
Unit 2 slowka

4. osiąganie5. sukces


pełny sukces
Jego sukces bardzo mnie podbudował.
Zapłacił zbyt wysoką cenę za sukces.
Jego firma osiągnęła tylko częściowy sukces.
Czy uważasz, że Steve Jobs osiągnąłby taki sam sukces, gdyby nazywał się Joobs?
Jego sukces częściowo należy przypisać szczęściu.
Jej sukces sprawił, że stała się obiektem zazdrości.
Ich sukces to pochodna ich pracowitości.
Sukces i porażka to dla mnie to samo.
Przemówienie Nicka było wielkim sukcesem.
Wynalezienie grafenu jest sukcesem polskiej nauki.
Sandra ma to szczęście, że odnosi sukces we wszytkich swoich staraniach.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.
Własny sukces dodał mu odwagi.
Choć wprawdzie miał nadzieję na sukces, to w rzeczywistości nie odniósł żadnego.

Polnisch Wort "achievement"(sukces) tritt in Sätzen auf:

Słówka- Unit 1 & 2
Average level

6. osiągać


osiągać sukces
Wykładowca dał swoim studentom kilka wskazówek na temat tego, jak osiągać swoje cele.
Przy dobrym układzie, za rok powinniśmy już osiągać zyski.

Polnisch Wort "achievement"(osiągać) tritt in Sätzen auf:

Module 1 class 2

7. realizacja osiągnięcie