das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

affectionate auf Polnisch:

1. uczuciowy uczuciowy


Jesteś uczuciowym typem człowieka jesli płaczesz podczas oglądania smutnych filmów.

Polnisch Wort "affectionate"(uczuciowy) tritt in Sätzen auf:

Klasa 1 Gim Unit 1 Słówka Zeszyt - lekcja dz (2015...
cechy charakteru i członkowie rodziny
Mc Carthy People and relationships
character & personality
na kartkóweczke (przymiotniki)

2. kochający kochający


Bóg jest kochający.

Polnisch Wort "affectionate"(kochający) tritt in Sätzen auf:

Phrasal verbs kl. 1 + Personality
Module 4 - Word formation (p. 60 & p. 40)
5 rodzina charakter
angielski (charakter)
Access 4, Unit 1d

3. czuły czuły


być czułym w stosunku do kogoś
Uwielbiam jej czuły uśmiech.
Psy mają czuły węch.
Mój ojciec kochał mnie tak samo jak matka, był też równie czuły.

Polnisch Wort "affectionate"(czuły) tritt in Sätzen auf:

Personality (osobowość)
kartkówka pierwsza cechy LoV
pierwszy raz
character traits
Advanced adjectives

4. serdecznyPolnisch Wort "affectionate"(serdeczny) tritt in Sätzen auf:

Ready for first - Units 6 and 7
chapter 1 pass4

5. przywiązany


Stałem się raczej przywiązany do mojego starego samochodu.

Polnisch Wort "affectionate"(przywiązany) tritt in Sätzen auf:

personality (osobowość) cz.2
Asia file 1personality
Usposobienie człowieka
cechy charakteru

6. tkliwyPolnisch Wort "affectionate"(tkliwy) tritt in Sätzen auf:

Vocabulary 1A