das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

announce auf Polnisch:

1. ogłosić


Muszę wysłać mail, aby ogłosić spotkanie.
ogłosić, obwieścić, zapowiadać, zwiastować, oznajm
Czas ogłosić zwycięzców dzisiejszej cichej aukcji.
Czas ogłosić zwycięzców dzisiejszej aukcji. / 2. Ojcze, chciałbym ogłosić pewną dobrą nowinę. / 3. Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.

Polnisch Wort "announce"(ogłosić) tritt in Sätzen auf:

repetytorium klasa 8 cz 3 życie prywatne
Angielski, społeczeństwo i media
słówka z "A good neighbor"
My first lesson
Moja pierwsza lekcja

2. zaanonsowaćPolnisch Wort "announce"(zaanonsować) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success Upper Intermediate Unit 6
New Matura Success, Upper Intermediete, Unit 6
UNIT 6 + ŚWIAT PRZYRODY + KULTURA
Unit 6 part1

3. ogłaszać


ogłaszać wyrok
Podobno na 20 minut przed odlotem będą ogłaszać, żeby wsiadać.

Polnisch Wort "announce"(ogłaszać) tritt in Sätzen auf:

Business English - Company
unit 4 new englisch zone
2000 słówek - litera "a"
poprawa 1-6 dział
popularne slowka (A)

4. oznajmićPolnisch Wort "announce"(oznajmić) tritt in Sätzen auf:

08 word list SOCIETY

5. oświadczaćPolnisch Wort "announce"(oświadczać) tritt in Sätzen auf:

unit 1 -english explorer 4
Business english
Media unit 1

6. zapowiedziećPolnisch Wort "announce"(zapowiedzieć) tritt in Sätzen auf:

Television (disadvantages)
2017 Kwiecień

7. zapowiadaćPolnisch Wort "announce"(zapowiadać) tritt in Sätzen auf:

English Explorer 4, unit 1 słownictwo
Midnight news 10 Mai 2017
własne ważne
f2f upper part 2