das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

as if auf Polnisch:

1. jak gdyby


Szef zrobił tak, jak gdybyśmy nigdy o tym nie rozmawiali.

Polnisch Wort "as if"(jak gdyby) tritt in Sätzen auf:

dod ang słówka maj 2022
love and relationships
6. Miłość i związki
angielski korki dod
A Road for distant hearts 2

2. tak jakby


On jest tak jakby dziwny.
zachowuje się tak jakby była bardzo bogata.

Polnisch Wort "as if"(tak jakby) tritt in Sätzen auf:

2019 November 2
2019 November
Do lutego 2017
2019 January
moja lekcja 2