das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

assess auf Polnisch:

1. oszacować


Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Muszą oszacować koszty.
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw. Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.
Nikt nie jest w stanie oszacować, ile drobnych pieniędzy marnujemy w ciągu roku.

Polnisch Wort "assess"(oszacować) tritt in Sätzen auf:

3 Reasearch and development
Dragon Ball Sai Chapter 0.2 4-
Asynchronous video interviews
negotiation training
proficiency c2 vol1

2. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polnisch Wort "assess"(oceniać) tritt in Sätzen auf:

Matura Explorer Intermediate Workbook Module 7
spryskiwanie moczem przez koty 2
angielski zawodowy słówka #1
the role of the radiographer
Unit 1 (str. 3-4) 🤱🏻

3. ocena


Na tym tle ocena ostatnich wydarzeń może być trudna.
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
krytyczna ocena
Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej
ocena zadań

Polnisch Wort "assess"(ocena) tritt in Sätzen auf:

17. Rozmowa kwalifikacyjna
17. Rozmowa kwalifikacyjna

4. oszacować oceniaćPolnisch Wort "assess"(oszacować oceniać) tritt in Sätzen auf:

kolos 4 rok 2

5. wymierzyć