das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

assumption auf Polnisch:

1. założenie założenie


założenie rodziny
Założenie uniwersytetu było jej wielkim marzeniem.
↳ Przypuszczam, że to logiczne założenie.

Polnisch Wort "assumption"(założenie) tritt in Sätzen auf:

Collocations with make
Moja pierwsza lekcja
Angielski CAE part 4
Moja pierwsza lekcja
Angielski powtórka słówek

2. założenia projektowe3. założenie przypuszczeniePolnisch Wort "assumption"(założenie przypuszczenie) tritt in Sätzen auf:

Longman 1. Person - The Mind
nauka narzedzia

4. przypuszczeniePolnisch Wort "assumption"(przypuszczenie) tritt in Sätzen auf:

three generations under the same roof
Piece of cake IDIOMS Part 1
ANIA listopad 2018

5. założenie lub przypuszczeniePolnisch Wort "assumption"(założenie lub przypuszczenie) tritt in Sätzen auf:

człowiek 666
człowiek666 p