das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

atmosphere auf Polnisch:

1. atmosfera atmosfera


W zespole jest dobra atmosfera.
Jaka atmosfera panowała na imprezie?
Na przyjęciu u Jacka panowała raczej zła atmosfera.
atmosfera rodzinnych posiłków jest przytulna
W tym biurze jest przyjacielska atmosfera.
W tym hotelu panuje domowa atmosfera.
Kiedy wszedł, atmosfera usztywniła się.
Atmosfera tego miejsca jest tajemnicza.

Polnisch Wort "atmosphere"(atmosfera) tritt in Sätzen auf:

Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Clima...
New Language Leader 10 11 12 OCR
SŁOWNICTWO 36 (WRZESIEŃ 2014)
Meteorologia - Meteorology
The natural world part 5

2. przyjemna atmosfera przyjemna atmosferaPolnisch Wort "atmosphere"(przyjemna atmosfera) tritt in Sätzen auf:

angielski w szkolce

3. atmosfera nastrój atmosfera nastrój