das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

become auf Polnisch:

1. stawać się stawać się


stawać się lepszym/gorszym
stawać się sławnym

Polnisch Wort "become"(stawać się) tritt in Sätzen auf:

odmiana czasowników nieregularnych 1
top 100 angielskich czasowników - część pierwsza
How Fast Does it Travel- reading. p. 74-75
CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions
Słuchanie - człowiek nr 3, 4, 5, 7

2. zostać zostać


Pozwól mi zostać.
Musiałem wybierać, czy jechać z nim, czy zostać tu samemu.
Bynajmniej nie wszyscy studenci prawa mogą potem zostać prawnikami.
Plik zapisu stanu gry najprawdopodobniej jest uszkodzony i nie może zostać użyty. Proszę wyjść z gry i uruchomić ją ponownie po usunięciu pliku zapisu.
Po skończeniu szkoły średniej, poszedł na studia, by zostać pastorem, podobnie jak jego ojciec.
Znaleźliśmy błąd w programie, który musi zostać naprawiony, zanim ruszymy dalej.
Chyba się w nim nie zakochałaś?! Nie ma mowy! Nie pogodzę się z tym, by ten facet miał zostać moim szwagrem!
Zamieram tu zostać, póki mi się nie skończą pieniądze.
Następne jest pytanie, czy mamy iść, czy zostać.
Więcej studentów zabiega o przyjęcie na ten uniwersytet niż może zostać przyjętych.
Nie podoba mi się dzisiejsza pogoda. Obawiam się, że przyjęcie hanami może zostać odwołane.
Kiedy przełożony każe nam zostać po godzinach, nie ma wyjścia, jak to zrobić.
zostać na OBIEDZIE;
Prawo karne jest wyłączną domeną poszczególnych państw i tak powinno zostać

Polnisch Wort "become"(zostać) tritt in Sätzen auf:

word list Unit 2 - Junior explore 6
Irregular Verbs infinitive / Past simple / Past Pa...
New Jersey man, 25, wins $8m at poker World Series...
Angielski - Czasowniki Nieregularne - Cz.1
Today 3 Unit 3 czasowniki nieregularne tłumaczenie

3. stawać


Nie wolno stawać przed garażem.
Ona wydaje się stawać coraz to grubsza.

Polnisch Wort "become"(stawać) tritt in Sätzen auf:

dojcz english and kunde taśmy leśne 6
czasowniki nieregularne angielski
angielski ump
L3 czasowniki
English matter 11.2019

4. zostawać


zostawać w domu
pozostawać w łóżku
Pozwoliłem jej nie zostawać po godzinach.

Polnisch Wort "become"(zostawać) tritt in Sätzen auf:

CZASOWNIKI NIEREGULARNE do s
worddlist unit6
Czasowniki 🙈

5. stać się


Chcę stać się lekarzem
stać się sławnym

Polnisch Wort "become"(stać się) tritt in Sätzen auf:

Matura Masters Elementary Unit 9
2019-06-06 (związki frazeologiczne - po dwa słowa)
Irregular verbs
irregular verbs
FREKWENCYJNY 1-999

6. stajaPolnisch Wort "become"(staja) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nieregularne z angielskiego
nieregularne czasowniki

7. stają sięPolnisch Wort "become"(stają się) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja
Unit 11 Leadership

8. stał się9. stać się zostaćPolnisch Wort "become"(stać się zostać) tritt in Sätzen auf:

Elementary 2 Unit 2

10. zostać stać się11. zaręczyć się