das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

boss auf Polnisch:

1. szef szef


Bardzo zależy mi na tym, żeby mieć kompetentnego szefa.
mój szef
Sekretarka zanotowała to, co jej szef powiedział.
Szef wybaczył mi spóźnienie.
Właśnie wtedy wszedł jego szef i go upomniał.
Wątpię, by nowy szef był gorszy od starego.
Szkoda, że nie mogę opowiedzieć ci wszystkich szczegółów, ale szef mi zabronił.
Szef wezwał Jima do gabinetu i wręczył mu wypowiedzenie.
Szef wywiesił informację o specjalnych dniach wolnych.
Zrobiłem wszystko, o co mnie poprosiłeś, szefie.
To jest świetny pomysł, zobaczmy, czy zdobędzie aprobatę szefa.
mój szef przyszedł do mnie i wydawał mi polecenia ale był boso więc zimno mu było i skakał z jednej bosej stopy na drugą. Wyglądał zabawnie.
szef biura; szef sztabu
Nasz szef pracuje też w nocy.
Chciałbym porozmawiać z pańskim szefem.

Polnisch Wort "boss"(szef) tritt in Sätzen auf:

69zawody, 70 opis zawodów, 73 pracownicy
BBC Learning English - The English We Speak / Bras...
wordlist 4 ludzie w miejscu pracy i kariera i pien...
Świat od odkrycia Ameryki do Rewolucji Francuskiej...
2. angielski-życie rodzinne cz.4

2. szefowa szefowaPolnisch Wort "boss"(szefowa) tritt in Sätzen auf:

Zawody i związane z nimi zawody
ludzie w pracy i inne
ANGIELSKI 12.03

3. szef szefowa szef szefowa4. boss boss


Where’s the boss?
My boss is always the first to arrive at work.

5. przełożony przełożony


Powinieneś używać uroku osobistego w kontaktach z przełożonymi.
Mój przełożony jest wymagający.
To nie jest dobrze widziane przez przełożonych
Trudno jest pracować z agresywnym przełożonym.
Twój przełożony jest przyjacielski.
Jego przełożony poprosił go, aby został dziś dłużej w pracy.
To mój bezpośredni przełożony.
Nie potrafię się dogadać z moim przełożonym.
Mecz został przełożony.
Kiedy przełożony każe nam zostać po godzinach, nie ma wyjścia, jak to zrobić.
Gdyby jutro padało, mecz będzie przełożony.

Polnisch Wort "boss"(przełożony) tritt in Sätzen auf:

07. A job for life?
angielski unit 7
slowka od a-d