das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

bottle auf Polnisch:

1. butelka butelka


Zawsze kupuję mleko w szklanych butelkach. Wydaje mi się, że jest lepsze.
butelka wody
butelka wina
butelka mleka
butelka jest biała
zielona butelka
Jedna butelka colikosztuje dwa euro.
Na stole stoi butelka wina.
Butelka rozbiła się w drobny mak.
Ta butelka może pomieścić 2 litry ciepłej wody.
Butelka była pełna czegoś, co wyglądało jak piasek.

Polnisch Wort "bottle"(butelka) tritt in Sätzen auf:

opakowania i przygotowanie jedzenia
kartkówka z 2 stron z podręcznika (25.02.19)
opakowania, przykiotniki opisujace jedzenie, przyg...
Dział 4 High Note 4a
opakowania i określanie ilości 6

2. bidon bidon


O nie! Mój bidon jest pusty!

Polnisch Wort "bottle"(bidon) tritt in Sätzen auf:

141 słowek... Longman unit 7 częśc 2
klasa 3 - unit 1
rozszerzenie u. 10
podróżowanie i turystyka
podróżowanie i turystyka