das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

burglary auf Polnisch:

1. kradzież z włamaniem kradzież z włamaniemPolnisch Wort "burglary"(kradzież z włamaniem) tritt in Sätzen auf:

new matura solutions intermediate unit 6
społeczeństwo i polityka oraz przestępczość
28 słówek na angielski po feriach
ostatni dział ostatni tydzień przed feriami rozsze...
SOCIETY: przestępczość, przestępcy

2. włamanie


W hotelu było włamanie.
Wskaźniki obejmowały pewną liczbę „tradycyjnych” problemów (włamanie, kradzież, przemoc fizyczna itd.).
To włamanie do banku było okrutne.
Mary się zastanawia, czy jej dom jest chroniony przed włamaniem.
Młoda kobieta pozoruje włamanie do domu starszego artysty.

Polnisch Wort "burglary"(włamanie) tritt in Sätzen auf:

Crime and punishment - crime // upper-intermediate
14PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO- kind of crime
English vocabulary in use elementary unit 32
New Matura Solutions Matura builder unit 9
państwo i społeczeństwo longman 2 cz

3. włamywaniePolnisch Wort "burglary"(włamywanie) tritt in Sätzen auf:

państwo i społeczeństwo przestępczość
8). Słówka z lekcji 4
życie społeczne

4. kradzież


Adam zajął się drobnymi kradzieżami
kradzież samochodu
To jest kradzież?
Byłem podejrzany o kradzież, ponieważ kręciłem się w pobliżu jubilera.
Kradzież pieniędzy jest zła.
Chciałbym zgłosić kradzież.
Potem policja dobiła targu z Emmą, że nie będą ścigać żadnego z nas za kradzież
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, wybicia szyb
Śledczy mówi, że kradzież mogła być motywem.
Nieupoważnione lub nieuczciwe użycie cudzej własności intelektualnej bądź jej kradzież mogą skutkować znaczącymi grzywnami.
Większość przestępstw popełnianych w okolicy to kradzieże
jak chronić bazy danych przed kradzieżą tożsamości
Michael został oskarżony o kradzież notebooka
Sąsiedztwa w niektórych miastach często mają poważne problemy z gangami, kradzieżami samochodów lub przestępczością nieletnich.
handsety są szczególnie celem w więcej niż połowa kradzieży

Polnisch Wort "burglary"(kradzież) tritt in Sätzen auf:

państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo
Kowalski kolumna 3-5
unit 2 crime

5. włamanie z kradzieżąPolnisch Wort "burglary"(włamanie z kradzieżą) tritt in Sätzen auf:

105 angielski szkoła
Słownictwo angielskie
Na poniedziałek

6. włamanie do domu7. włamywacz


Myślałem, że to włamywacz.
Policja złapała włamywaczy, którzy ukradli obraz.
Włamywacz wycelował swój pistolet na oficera policji.

Polnisch Wort "burglary"(włamywacz) tritt in Sätzen auf:

Crime and punishment
Ang 1 slowka