das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

canoeing auf Polnisch:

1. kajakarstwo kajakarstwoPolnisch Wort "canoeing"(kajakarstwo) tritt in Sätzen auf:

Słówka z działu podróżowanie i turystyka
NEW Opportunities Intermediate UNIT 1 - Adventure
Anita - sport i zainteresowania
Unit 2A, sports, New matura solutions
2. Matura Focus 3 || Sport and disabilities

2. pływanie kajakiem pływanie kajakiemPolnisch Wort "canoeing"(pływanie kajakiem) tritt in Sätzen auf:

wakacje (miejsca, czynności, atrakcje)
podróżowanie i turystyka część 2
unit 6 przygotowanie do kartkówki
podróżowanie i turystyka cz 2
czasowniki nieregularne + słówka

3. wyścigi kanadyjek wyścigi kanadyjekPolnisch Wort "canoeing"(wyścigi kanadyjek) tritt in Sätzen auf:

Angielski dodatkowy 10.1
sports(dwie kolumny)

4. spływ kajakowy spływ kajakowyPolnisch Wort "canoeing"(spływ kajakowy) tritt in Sätzen auf:

rep. zwroty czasownikowe, wakacje, zakwaterowanie,...
Angielski P&G

5. kanadyjka kanadyjkaPolnisch Wort "canoeing"(kanadyjka) tritt in Sätzen auf:

podróżowanie i turystyka
Unit 3/ podstawowa
łatwe słówka

6. pływać kajakiem pływać kajakiem


Chodźmy popływać kajakiem!

Polnisch Wort "canoeing"(pływać kajakiem) tritt in Sätzen auf:

lekcje 11-40

7. kajakowanie kajakowaniePolnisch Wort "canoeing"(kajakowanie) tritt in Sätzen auf:

6 - podróżowanie i turystyka