das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

certificate auf Polnisch:

1. świadectwo świadectwo


dać świadectwo o wierze
Każdy z uczniów otrzymał świadectwo.

Polnisch Wort "certificate"(świadectwo) tritt in Sätzen auf:

Państwa i kontynenty
Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
At school (REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY) - Cesarz

2. certyfikat certyfikat


Dostałem certyfikat za ukończenie kursu.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.

Polnisch Wort "certificate"(certyfikat) tritt in Sätzen auf:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Szkoła i Edukacja - School and Education
Szkoła i Edukacja - School and Education
US imposes fresh sanctions on Iran over missile te...
Why Afghan women are campaigning for their names t...

3. zaświadczenie zaświadczenie


Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Polnisch Wort "certificate"(zaświadczenie) tritt in Sätzen auf:

new matura success pre-intermediate, unit 8
unit 8 , słówka z ćwiczeń
sprawdzian 8
Studia za granicą
2 reklama Kołobrzeg

4. świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminuPolnisch Wort "certificate"(świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu) tritt in Sätzen auf:

angielski unit 3
słówka rozdział 3
Egzamin Ósmoklasisty
angielski - szkoła
School - szkoła

5. atestPolnisch Wort "certificate"(atest) tritt in Sätzen auf:

Podstawą terminologii
angielski zawodowy 1
angielski zawodowy

6. certyfikat świadectwoPolnisch Wort "certificate"(certyfikat świadectwo) tritt in Sätzen auf:

assesment and examinations
cz1 rozszerzenie

7. świadectwo szkolnePolnisch Wort "certificate"(świadectwo szkolne) tritt in Sätzen auf:

Rzeczy i pomieszczenia w szkole - Things and place...

8. świadectwo certyfikatPolnisch Wort "certificate"(świadectwo certyfikat) tritt in Sätzen auf:

Dział 4 Angielski
klasa 8 roz. 4A
bank wyrazow
słówka działał 4

9. dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

10. świadectwo ukończenia kursuPolnisch Wort "certificate"(świadectwo ukończenia kursu) tritt in Sätzen auf:

dodatkowe słówka