das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

certificate auf Polnisch:

1. świadectwo świadectwo


dać świadectwo o wierze
Każdy z uczniów otrzymał świadectwo.

Polnisch Wort "certificate"(świadectwo) tritt in Sätzen auf:

Państwa i kontynenty
Oceny i wymagania/ Grades and course requirements
Dane personalne, doświadczenie i kwalifikacje
Słownik tematyczny - szkoła (extended)
At school (REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY) - Cesarz

2. certyfikat certyfikat


Dostałem certyfikat za ukończenie kursu.
Aby obsługiwać dźwig, oczywiście potrzebny jest certyfikat.

Polnisch Wort "certificate"(certyfikat) tritt in Sätzen auf:

Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT – Pentester
Szkoła i Edukacja - School and Education
Wyprzedaże magazynowe i promocje cenowe • bonprix ...
Szkoła i Edukacja - School and Education

3. świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminuPolnisch Wort "certificate"(świadectwo ukończenia kursu lub zdania egzaminu) tritt in Sätzen auf:

nauka słówek 23.11.20
dział 3 kolumna 2
angielski unit 3
słówka rozdział 3
Egzamin Ósmoklasisty

4. zaświadczenie


Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.

Polnisch Wort "certificate"(zaświadczenie) tritt in Sätzen auf:

new matura success pre-intermediate, unit 8
unit 8 , słówka z ćwiczeń
sprawdzian 8
Studia za granicą
2 reklama Kołobrzeg

5. atestPolnisch Wort "certificate"(atest) tritt in Sätzen auf:

Basic terminology - logistic
Angielski zawodowy cz.1
Podstawą terminologii
angielski zawodowy 1
basic terminology

6. świadectwo szkolnePolnisch Wort "certificate"(świadectwo szkolne) tritt in Sätzen auf:

Rzeczy i pomieszczenia w szkole - Things and place...
Unit 3 School Matura leader
2 lekcja str 63
angielski v3

7. certyfikat świadectwoPolnisch Wort "certificate"(certyfikat świadectwo) tritt in Sätzen auf:

assesment and examinations
cz1 rozszerzenie
unit 3 szkoła

8. dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

9. świadectwo certyfikatPolnisch Wort "certificate"(świadectwo certyfikat) tritt in Sätzen auf:

angielski druga część
Dział 4 Angielski
klasa 8 roz. 4A
bank wyrazow
słówka działał 4

10. świadectwo ukończenia kursuPolnisch Wort "certificate"(świadectwo ukończenia kursu) tritt in Sätzen auf:

dodatkowe słówka

11. dowód


Oto dowód jego niewinności.
To była prawie legenda; teraz istnieje dowód, że to jest jednak prawda.
dostarczyć dowód na coś
Masz jakikolwiek dowód?
Czy ma pan jakiś dowód, że to prawda?
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że gramy uczciwie w każdym obszarze naszej działalności
Nowy dowód sugeruje że muzyka nie tylko jest czynnikiem dobrego samopoczucia ale też jest dobra dla mózgu.
To dowód skuteczności, lepszej gospodarki i preferencji Wspólnoty.
Czy masz jakiś dowód, że to działa?
Jaki mamy dowód?
Mam dowód na swoją niewinność.
dowód/ potwierdzenie adresu
(Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polnisch Wort "certificate"(dowód) tritt in Sätzen auf:

Pawlikowska med

12. świadectwo ukończenia szkołyPolnisch Wort "certificate"(świadectwo ukończenia szkoły) tritt in Sätzen auf:

nauka unit 3