das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

circulation auf Polnisch:

1. nakład nakład


nakład czasu
Gazeta ma ponad 500.000 nakładu.

Polnisch Wort "circulation"(nakład) tritt in Sätzen auf:

KULTURA - visual arts, theatre, the media
8. Kultura - Visual Arts, Theatre, The Media
Many firms hit by global cyber-attacks - BBC News
art culture, media, music sport science
Angielski, społeczeństwo i media

2. krążenie krążeniePolnisch Wort "circulation"(krążenie) tritt in Sätzen auf:

the system and organs od the human body
the systems and organs of the human body
Matura Explorer Advanced - Module 6
EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Inne terminy związane z żywieniem

3. obieg


elektroniczny obieg dokumentów jest przyszłością

Polnisch Wort "circulation"(obieg) tritt in Sätzen auf:

live longer with virgin oil Crete
Globalization nad economic policy
któryś tam dział chuj wie
biology-układ krwionośny
Jedzenie tęczy

4. nakład gazetyPolnisch Wort "circulation"(nakład gazety) tritt in Sätzen auf:

angielski unit 11 słówka
Unit 11 MMIM

5. krążenie krwi


Musisz też poprawić krążenie krwi w całym twoim ciele.

Polnisch Wort "circulation"(krążenie krwi) tritt in Sätzen auf:

unit 7 - zdrowie i uzależnienia
repetyrorium eat a rainbow

6. blood flow