das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

circulation auf Polnisch:

1. nakład nakład


nakład czasu
Gazeta ma ponad 500.000 nakładu.

Polnisch Wort "circulation"(nakład) tritt in Sätzen auf:

KULTURA - visual arts, theatre, the media
8. Kultura - Visual Arts, Theatre, The Media
Kultura (Repetytorium Maturalne) - dział 9 - rozsz...
Many firms hit by global cyber-attacks - BBC News
art culture, media, music sport science

2. krążenie krążeniePolnisch Wort "circulation"(krążenie) tritt in Sätzen auf:

the systems and organs of the human body
Matura Explorer Advanced - Module 6
EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Unit 3 - The systems and organs of the human body
The systems and organs of the human body

3. obieg


elektroniczny obieg dokumentów jest przyszłością

Polnisch Wort "circulation"(obieg) tritt in Sätzen auf:

live longer with virgin oil Crete
Globalization nad economic policy
któryś tam dział chuj wie
Jedzenie tęczy
kartkówka 20.11

4. cyrkulacjaPolnisch Wort "circulation"(cyrkulacja) tritt in Sätzen auf:

Środki przekazu
Unit 9 media truths
Education Edukacja
ANGIELSKI - LEKCJA 47

5. krążenie krwi


Musisz też poprawić krążenie krwi w całym twoim ciele.

Polnisch Wort "circulation"(krążenie krwi) tritt in Sätzen auf:

unit 7 - zdrowie i uzależnienia
repetyrorium eat a rainbow

6. blood flow