das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

conscious auf Polnisch:

1. świadomy


1. Czy jesteś tego świadomy? / 2. Nie byłem świadomy, że pan wie. / 3. Tak, jestem świadomy swojej winy. / 4. Panna Tate jest w pełni świadoma sytuacji.
Jestem świadomy moich obowiązków.
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
"Czy jest Pan świadomy, że kraj ten wprowadził rozległe reformy i osiągnął ogromne postępy? "
Jestem tego świadomy.
Niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy
jestem świadomy, że to ciężka praca
Mój szef był świadomy problemu.
Jestem świadomy, że wśród posłów tej izby pojawiają się różne opinie.
on musi być świadomy
Jest świadomy swojej siły.
Czy jesteś świadomy ryzyka tego przedsięwzięcia?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service => świadomy tu nie pasuje => czy znasz / czy orientujesz się w CHYBA że miałeś na myśli: czy jesteś świadomy, że Field SS istnieje?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service
Wydaje się świadomy trudności.

Polnisch Wort "conscious"(świadomy) tritt in Sätzen auf:

Zdrowy styl życia (słownictwo A)
l45 problemy środowiskowe
fajowe słówka cz. 2
Moje słówka 1 - 27.09
angielski korki dod

2. przytomny


Wciąż był przytomny, gdy brali go do szpitala
świadomie, nieprzytomny

Polnisch Wort "conscious"(przytomny) tritt in Sätzen auf:

UNIT 10 All in the mind
Sytuacja awaryjna - Emergency
slowka angielski - dzial 4
zdrowie i lekarze
angielski slowka 3

3. świadomy przytomnyPolnisch Wort "conscious"(świadomy przytomny) tritt in Sätzen auf:

przymiotniki - adjective
negatywne emocje

4. świadomość


świadomość winy, własnej niewinności
Kobieta w czerwieni utraciła świadomość tak szybko jak weszła do kościoła.
Musimy podnieść świadomość społeczną w kwestii
Należy zwiększyć świadomość społeczną wszelkich aspektów tego zagadnienia.
Kiedy odzyskałem świadomość, leżałem na podłodze.
Jest całkowicie nieświadomy kwestii płci - będziemy musieli podnieść jego świadomość
Po dziesięciu minutach od nokautu bokser odzyskał świadomość.
On stracił świadomość.
Zemdlała, ale szybko odzyskała świadomość.
Kwestią kluczową dla zdrowia jest świadomość tego, co i ile jemy.

Polnisch Wort "conscious"(świadomość) tritt in Sätzen auf:

sporty i zainteresowania
ekologia angielski
English lesson

5. przytomny świadomyPolnisch Wort "conscious"(przytomny świadomy) tritt in Sätzen auf:

wyrazenia ogolne