das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

contribute auf Polnisch:

1. przyczyniać sięPolnisch Wort "contribute"(przyczyniać się) tritt in Sätzen auf:

III. Z ksiazki o storyboardzie +esktra
What's your identity PI1 1/1
Moja pierwsza lekcja
City life (dział 3)
rozmowa o pracę

2. przyczynić się doPolnisch Wort "contribute"(przyczynić się do) tritt in Sätzen auf:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
Dział XIII (Świat przyrody)
świat przyrody Cz.2

3. przyczynić się do czegośPolnisch Wort "contribute"(przyczynić się do czegoś) tritt in Sätzen auf:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
tekst o zielonym betonie
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4

4. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Polnisch Wort "contribute"(wnosić) tritt in Sätzen auf:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free

5. wnieść wkładPolnisch Wort "contribute"(wnieść wkład) tritt in Sätzen auf:

Venture capital - podręcznik
The story so far...

6. wnosić swój wkładPolnisch Wort "contribute"(wnosić swój wkład) tritt in Sätzen auf:

KLASA 2 UNIT 6

7. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Polnisch Wort "contribute"(wkład) tritt in Sätzen auf:

Market Leader p. 74-77
economic activity

8. wnieśćPolnisch Wort "contribute"(wnieść) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

9. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

10. przyczyniaćPolnisch Wort "contribute"(przyczyniać) tritt in Sätzen auf:

Angielski SPR1

11. wnosić wkładPolnisch Wort "contribute"(wnosić wkład) tritt in Sätzen auf:

The Swedes ditching desks to work from strangers' ...