das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

contribute auf Polnisch:

1. przyczyniać sięPolnisch Wort "contribute"(przyczyniać się) tritt in Sätzen auf:

III. Z ksiazki o storyboardzie +esktra
American scientists and inventors
What's your identity PI1 1/1
Kurzgesagt - human orgins
Prześladowania w szkole

2. przyczynić się doPolnisch Wort "contribute"(przyczynić się do) tritt in Sätzen auf:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
zjawiska pogodowe, zwierzęta
Dział XIII (Świat przyrody)

3. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Polnisch Wort "contribute"(wnosić) tritt in Sätzen auf:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free
ang prawniczy

4. przyczynić się do czegośPolnisch Wort "contribute"(przyczynić się do czegoś) tritt in Sätzen auf:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
tekst o zielonym betonie
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4

5. wnieść wkładPolnisch Wort "contribute"(wnieść wkład) tritt in Sätzen auf:

Venture capital - podręcznik
The story so far...
Unit 1+Money Matters
legal eng 4.3

6. wnosić swój wkładPolnisch Wort "contribute"(wnosić swój wkład) tritt in Sätzen auf:

KLASA 2 UNIT 6

7. wnieśćPolnisch Wort "contribute"(wnieść) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

8. wpłacać


wpłacać pieniądze na konto

Polnisch Wort "contribute"(wpłacać) tritt in Sätzen auf:

6. Company and community
wos polityka 2

9. przyczyniaćPolnisch Wort "contribute"(przyczyniać) tritt in Sätzen auf:

Angielski SPR1

10. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Polnisch Wort "contribute"(wkład) tritt in Sätzen auf:

Market Leader p. 74-77

11. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

12. wnosić wkładPolnisch Wort "contribute"(wnosić wkład) tritt in Sätzen auf:

The Swedes ditching desks to work from strangers' ...