das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

correct auf Polnisch:

1. poprawny


Twój test z matematyki jest w 100% poprawny.
Zrobiłeś to w poprawny sposób.

Polnisch Wort "correct"(poprawny) tritt in Sätzen auf:

Szkoła i Edukacja - School and Education
1000 słów najczęściej używanych
Lekcja wygenerowana z obrazka
Evolution 2, Unit 5, Lesson 3
Data, Reasearch & Information

2. poprawić


Jak poprawić kondycję?
Ten nowy rynek może poprawić całą branżę.
Niektórzy twierdzą, że najpierw to społeczeństwo musi się poprawić, ale to jest stawianie wozu przed koniem.
Reforma polityczna może poprawić warunki życia najuboższych.
Proszę poprawić błędy.
Musisz poprawić swoje zachowanie.
W programie do tłumaczeń japońsko-angielskich tłumaczenie można znacząco poprawić zależnie od działań użytkownika.
Kunio nie chciał poprawić swego skandalicznego zachowania przy stole, więc musieliśmy je znieść.
Pracownicy mogą zastrajkować, żeby wymusić wyższe pensje albo żeby poprawić warunki pracy.
Dyrektor chce poprawić strukturę przedsiębiorstwa.
poprawić bezpieczeństwo pilotów
Uczęszczam do szkoły językowej, żeby poprawić niemiecki.
Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.
Musimy poprawić niezbędne umiejętności
Jeśli ktoś na poziomie zaawansowanym chce poprawić swój angielski (szczególnie w czytaniu), to dobrą metodą jest poszerzanie słownictwa.

Polnisch Wort "correct"(poprawić) tritt in Sätzen auf:

sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3
Live Beat 4 - słówka z działu 6
Szkolne czynności - School verbs
Unit 8 - angielski - make up
up beat 4 unit 6 d & c

3. prawidłowyPolnisch Wort "correct"(prawidłowy) tritt in Sätzen auf:

Patryk 4th Jan 2016 (45 min) #1
Module 2 - part 2A --> odżywianie
lekcja 5 - the history of tv
Matematyka - podstawowa terminologia
HB 2. standardowe frazy i wyrażenia cz. 2

4. skorygowaćPolnisch Wort "correct"(skorygować) tritt in Sätzen auf:

expres publishing unit 11 cz.2
podróżowanie sport zdrowei
Angielski Dział 11 Health
SPORT and HEALTH pt.2
medicine and technology

5. poprawnie


Moja drukarka nie działa poprawnie.
Nie potrafię wymówić twojego nazwiska poprawnie go akcentując.

Polnisch Wort "correct"(poprawnie) tritt in Sätzen auf:

Evolution 2, Unit 1, Lesson 3
Frazeologia 1
Słowka na korki
Arek SzP 50-54

6. popraw


Popraw moją ortografię, jeśli zrobiłem błąd.
Popraw błędy.
Popraw, proszę, moją wymowę.
Gdyby były błędy, popraw je.
Popraw podkreślone słowa.

Polnisch Wort "correct"(popraw) tritt in Sätzen auf:

Ketrin 21st July 2015 (30 min)

7. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polnisch Wort "correct"(właściwy) tritt in Sätzen auf:

Ch 2 Moduł 2 Unit 6 [4Moja lekcja
A05 2.11.2015

8. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polnisch Wort "correct"(odpowiedni) tritt in Sätzen auf:

angielski - egzamin

9. correct


The teacher corrected her mistakes.
Is that correct?

10. sprostowaćPolnisch Wort "correct"(sprostować) tritt in Sätzen auf:

#Zapytajnaukowca: Czy moglibyśmy jeść trawę, jak k...
Błąd dotyczący prywatności
PHRASAL VERBS