das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

decisive auf Polnisch:

1. stanowczy stanowczy


On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Ja zawsze próbowałem być stanowczy wobec nich i nigdy się nie uśmiechać.

Polnisch Wort "decisive"(stanowczy) tritt in Sätzen auf:

1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
kurs- describing yourself
angielski do poprawy
unit 6 część 1
dobre cechy charakteru

2. zdecydowany


Meżczyzna powinien być zdecydowany.
Dlaczego musisz być zdecydowany jeśli rozkręcasz swój własny biznes?
zdecydowany mężczyzna

Polnisch Wort "decisive"(zdecydowany) tritt in Sätzen auf:

Freature of character- Cechy charakteru
cechy charakteru, czasowniki
cz. 1 kartkówka 01.10.20
ubieganie się o pracę
angielski zawodowy

3. decydujący


To był decydujący moment.
Panie premierze, to decydujący okres w polityce międzynarodowej

Polnisch Wort "decisive"(decydujący) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATU...
Dział 1- podróże
Week 3 Level 2
no 9 winter 21
cechy i wyglad

4. decyzyjnyPolnisch Wort "decisive"(decyzyjny) tritt in Sätzen auf:

unit 3 upstream B2+
zajęcia 25.06 i 30.06
Work experience
6 Style zarządzania
Cechy Charakteru

5. zdecydowany stanowczyPolnisch Wort "decisive"(zdecydowany stanowczy) tritt in Sätzen auf:

1 unit jedna strona

6. zdecydowany decydujący7. przełomowy


Chodzi o przełomowy wniosek o rozległym zakresie i olbrzymich konsekwencjach praktycznych i finansowych.

Polnisch Wort "decisive"(przełomowy) tritt in Sätzen auf:

4. Ocena 360
word formation

8. stanowczy zdecydowany