das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

deny auf Polnisch:

1. zaprzeczać


Absurdem jest temu zaprzeczać
Nie ważne co zdaży się w przyszłości, nie powinniśmy zaprzeczać swoim uczuciom.

Polnisch Wort "deny"(zaprzeczać) tritt in Sätzen auf:

16) What's the right job for you?
Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
AW: E: Special Introductory Verb
czasownik + (that) + zdanie przytaczane
The New New Product Development Game

2. odmawiać


Nieuprzejmie jest odmawiać pomocy komuś, kto jest w potrzebie.

Polnisch Wort "deny"(odmawiać) tritt in Sätzen auf:

czasowniki + -ing
Dodatkowe słówka kl.2
anorexia (2)
angielski dodatk

3. odrzucić


Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
odrzucić ofertę pracy
Powinniśmy odrzucić wątpliwości.
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

Polnisch Wort "deny"(odrzucić) tritt in Sätzen auf:

Internet Security, Computers Languages
crime and law
mowa zależna

4. przeczyć


Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć

Polnisch Wort "deny"(przeczyć) tritt in Sätzen auf:

słówka z czytanek

5. zaprzeczać odmawiać6. negowaćPolnisch Wort "deny"(negować) tritt in Sätzen auf:

the Man in Black fled across the desert
Moja pierwsza lekcja

7. zaprzestać


Musimy zaprzestać naszej polityki.
Musisz zaprzestać palenia.

Polnisch Wort "deny"(zaprzestać) tritt in Sätzen auf:

angielski unit 7 słówka
Słówka październik
to infinitive

8. wypierać się