das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

determinate auf Polnisch:

1. zdeterminowany


Jestem zdeterminowany nauczyć się francuskiego.
Myślę, że jestem zdeterminowany.
Nie był dość zdeterminowany, aby spędzić całą noc na pisaniu.
Jestem bardzo zdeterminowany żeby mówić płynnie po angielsku:)
Nie jesteś wystarczająco zdeterminowany, żeby stracić na wadze.)

Polnisch Wort "determinate"(zdeterminowany) tritt in Sätzen auf:

Kolokwium z angielskiego
Codzienna nauka
czlowiek slowka