das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

determine auf Polnisch:

1. określić określić


Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.
Czyn określany mianem terroryzmu, który w jednej chwili zabiera nam szczęśliwe życie, z pewnością można określić mianem aktu wrogiego całej ludzkości.
Na formularzu zamówienia określić wielkość, kolor i typ.

Polnisch Wort "determine"(określić) tritt in Sätzen auf:

On screen Advanced c1 module 2 p. 23- 25
Matura masters 2kl słówka unit 9
Matura Masters, Intermediate, unit 9
angielski zawodowy digi i nie digi
1. What are you doing at work?

2. ustalać


ustalać modę

Polnisch Wort "determine"(ustalać) tritt in Sätzen auf:

040B Rozmawianie o zdrowiu 2
angielski w fizjoterapii2
słówka zdrowie i technika
105 Wybrane do powtórki
Easy English lekcja 3

3. ustalać określaćPolnisch Wort "determine"(ustalać określać) tritt in Sätzen auf:

angielski nauka i technika
Zdrowie, Nauka i Technika
nauka i technika
nauka i technika
Nauka i technika

4. decydowaćPolnisch Wort "determine"(decydować) tritt in Sätzen auf:

120 słówek na konkurs
angol zawodowy
99 designe words
medyczny cz.1
Części Ciała

5. determinowaćPolnisch Wort "determine"(determinować) tritt in Sätzen auf:

Doing the right things
verb-> nouns

6. wyznaczyć


Chciałem wyznaczyć Helene na kierownika, ale ona zrezygnowała.

Polnisch Wort "determine"(wyznaczyć) tritt in Sätzen auf:

Narzędzia ręczne
pierwsze spotkania 🤝

7. określać ustalaćPolnisch Wort "determine"(określać ustalać) tritt in Sätzen auf:

nauka i technika

8. postanowić


Musimy postanowić, kiedy wyruszamy.

Polnisch Wort "determine"(postanowić) tritt in Sätzen auf:

czasowniki +ing oraz to
bezokolicznik 2