das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

determine auf Polnisch:

1. ustalać ustalać


ustalać modę

Polnisch Wort "determine"(ustalać) tritt in Sätzen auf:

badania i odkrycia naukowe
040B Rozmawianie o zdrowiu 2
angielski w fizjoterapii2
słówka zdrowie i technika
Quality Control, Purchasing

2. określić określić


Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.
Czyn określany mianem terroryzmu, który w jednej chwili zabiera nam szczęśliwe życie, z pewnością można określić mianem aktu wrogiego całej ludzkości.
Na formularzu zamówienia określić wielkość, kolor i typ.

Polnisch Wort "determine"(określić) tritt in Sätzen auf:

Matura masters 2kl słówka unit 9
Matura Masters, Intermediate, unit 9
angielski zawodowy digi i nie digi
1. What are you doing at work?
Geografia i geologia Kolos 22.11.18

3. decydowaćPolnisch Wort "determine"(decydować) tritt in Sätzen auf:

99 designe words
medyczny cz.1
Części Ciała

4. determinowaćPolnisch Wort "determine"(determinować) tritt in Sätzen auf:

genetyka, środowisko, zwierzątka
verb-> nouns

5. ustalać określaćPolnisch Wort "determine"(ustalać określać) tritt in Sätzen auf:

angielski nauka i technika
Zdrowie, Nauka i Technika
Nauka i technika
nauka i technika

6. określać ustalaćPolnisch Wort "determine"(określać ustalać) tritt in Sätzen auf:

nauka i technika