das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

development auf Polnisch:

1. rozwój rozwój


Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozwój technologiczny
Jego rozwój umysłowy jest obiecujący
szybki rozwój w dziedzinie IT
rozwój w rolnictwie
Handel wspomaga rozwój wszystkich krajów.
Rozwój tego kraju jest wolniejszy niż rozwój Japonii.
Jak w innych miejscach w Indiach, rozwój występuje bardziej pomimo istnienia władzy niż z jego powodu.

Polnisch Wort "development"(rozwój) tritt in Sätzen auf:

Business English - Career
E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1
... of Melanie Klein
Izabela 20th Sept 2014
living in the country

2. rozwinięcie rozwinięcie3. zabudowa zabudowaPolnisch Wort "development"(zabudowa) tritt in Sätzen auf:

Roman cities

4. rozwijanie rozwijanie