das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

energetic auf Polnisch:

1. energiczny energiczny


Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
Kiedy byłem młody, byłem bardziej energiczny.
Byłem dużo bardziej energiczny, gdy byłem młody.
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
On jest bardzo energiczny, czyż nie? Jak na kogoś w jego wieku.
On jest bardzo energiczny
Doktor Faber jest energiczny.

Polnisch Wort "energetic"(energiczny) tritt in Sätzen auf:

01 Features of character (cechy charakteru)
Module4 and Natrition (wartości odżywcze)
TB C1 1.4 samoświadomość i komunikacja
Człowiek: osobowość - People: personality
słówka w szkole module 1 SPRAWDZIAN

2. energetyczny energetycznyPolnisch Wort "energetic"(energetyczny) tritt in Sätzen auf:

personality, emotions and appearance
DANE OSOBOWE/ CECHY CHARAKTERU
z ksiazki 1 NASTRÓJ i UCZUCIA
Cechy Charakteru Słownictwo [07.04.2018]
osobowoś, uczucia, emocje, ubrania

3. pełen energii pełen energiiPolnisch Wort "energetic"(pełen energii) tritt in Sätzen auf:

Describing personality - angielski II
Describing personality- opisując czyjąś osobowość
bank wyrazów i wyrażeń 'człowiek'
Discribing personality - to Kind
Sprawdzian 1 Człowiek i Miejsce zamieszkania

4. pełny energii


Staniesz się również sprawny, silny i pełny energii.

Polnisch Wort "energetic"(pełny energii) tritt in Sätzen auf:

człowiek 1/2
200 słówek; 1