das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

ensure auf Polnisch:

1. zapewniać


Ten szpital zobowiązuje się zapewniać najlepszą opiekę.

Polnisch Wort "ensure"(zapewniać) tritt in Sätzen auf:

13M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
testy technical english 3 unit 1
matura masters intermediate unit 4
13. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate...
CUSTOMERS- External/internal customers, customer s...

2. upewnić sięPolnisch Wort "ensure"(upewnić się) tritt in Sätzen auf:

How to Make Your Site Look Half-Decent in Half an ...
Business Benchmark 1 & 2
Technical English ropa naftowa
Angielski - Szkoła - repetytorium
Zakupy i Usługi sb p 14.01

3. zagwarantować


Kto może zagwarantować, że on osiągnie sukces?

Polnisch Wort "ensure"(zagwarantować) tritt in Sätzen auf:

the construction site coordinator’s responsibilities
Komponent, egzamin B2, biznes cz.1
level 2: lesson 1
Rich dad poor dad Day 1
Specialised Vocabulary

4. zapewnić upewnić sięPolnisch Wort "ensure"(zapewnić upewnić się) tritt in Sätzen auf:

zajęcia pozalekcyjne
A (dział szkoła)
Szkoła słowa

5. upewnić


Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
Chciałbym się upewnić co do tego.
Proszę się koniecznie upewnić, że drzwi są zamknięte.
Przed wyjściem proszę się upewnić, że światło jest wyłączone.
Musimy jeszcze raz upewnić się co do jego intencji.

Polnisch Wort "ensure"(upewnić) tritt in Sätzen auf:

Coining a new world
Ryszki Fiszki

6. gwarantować


zagwarantować sukces

Polnisch Wort "ensure"(gwarantować) tritt in Sätzen auf:

Medyn Kolos 1 Semestr 2 PART 2
PI1 U1 L3 i 4

7. zapewnić zagwarantowaćPolnisch Wort "ensure"(zapewnić zagwarantować) tritt in Sätzen auf:

Pearson Prawo

8. zapewnienie


Dała mu zapewnienie o uczciwości kontraktu.