das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

environment auf Polnisch:

1. środowisko naturalne środowisko naturalne


Musimy dbać o nasze środowisko naturalne.
Dbaj o środowisko naturalne!

Polnisch Wort "environment"(środowisko naturalne) tritt in Sätzen auf:

Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
new matura success intermediate Unit 5(2)
LONGMAN angielski słówka Unit 13 cz.2
Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)
Global warming and natural disaster; unemployment

2. środowisko środowisko


Musimy chronić środowisko.
Lubię naturalne środowisko
wielkie „N” wypada przez "wir" w "środowisko naturalne" pełne "mentosów"
Nie wierzę w to co oświadczają niektórzy zieloni działacze, że środowisko jest zagrożone poprzez ludzkie działania.
środowisko pracy
Chcesz ratować środowisko?
środowisko biznesowe
Nasza firma chroniła (i nadal chroni) lokalne środowisko przez 30 lat.
Musimy dbać o środowisko naturalne.
Trzeba dbać o środowisko.
powinniśmy dbać o środowisko
Ona troszczy się o środowisko.
Nie mają wpływu na środowisko.

Polnisch Wort "environment"(środowisko) tritt in Sätzen auf:

Andras Forgacs: Leather and meat without killing a...
8. Zagrożenie i ochroda środowiska
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
zagróżenia i ochrona środwiska
zagrożenia środowiska naturalnego

3. otoczenie


Nasze otoczenie wpływa na nas.
To stary uniwersytet z pięknym otoczeniem.
Dla Izraela problemem jest borykanie się z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, jakie stwarza jego otoczenie.
Weseli ludzie rozweselają całe otoczenie, sami też są szczęśliwi.

Polnisch Wort "environment"(otoczenie) tritt in Sätzen auf:

Świat przyrody natalia malpa
Życie prywatne część II
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
Moja pierwsza lekcja
ang 1 i 2 lekxha

4. środowisko pracy


Komfortowe i przyjazne środowisko pracy jest dla mnie ważne.

Polnisch Wort "environment"(środowisko pracy) tritt in Sätzen auf:

angielski w szkolce
angielski dział 2