das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

estimate auf Polnisch:

1. oszacowanie


To spowalnia produkcję i uniemożliwia nam oszacowanie.

Polnisch Wort "estimate"(oszacowanie) tritt in Sätzen auf:

Medyn Kolos 1 Semestr 2
unit 7 czesc 2
Random type 10
WSB Vocabulary
IELTS - reading

2. kosztorys


Potrzebujemy kogoś, kto wykonałby kosztorys.
Zakładam, że ten kosztorys obejmuje wszystkie koszty, bo nie zamierzam płacić ani grosza ponad to.

Polnisch Wort "estimate"(kosztorys) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 1 praca 10.09.2019 SZ
3. Looking ahead part 1
budowa slowka angielski
budowa slowka angielski
Podstawy Business English

3. oszacować


Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Muszą oszacować koszty.
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw. Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.
Nikt nie jest w stanie oszacować, ile drobnych pieniędzy marnujemy w ciągu roku.

Polnisch Wort "estimate"(oszacować) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 7
Business English - hard
12. Nauka i Technika cz.1
addicteds - uzależnienia
Nature's Fury✨🌞🔥🌧

4. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polnisch Wort "estimate"(oceniać) tritt in Sätzen auf:

Praca excellence matura rozszerzenie
Euronews 0003 - 15.04.2015r
business englisz book 1
Unit 2 Książka
unit 1 - emocje

5. wycena


Tłumaczenia japońsko-hiszpańskie (w obie strony) - wycena gratis.

Polnisch Wort "estimate"(wycena) tritt in Sätzen auf:

słownik biznesmena, cz6.
Angielski P&G

6. szacunek


Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
Mam duży szacunek do mojego nauczyciela.
Mam dla pana ogromny szacunek, ale to wszystko wydarzyło się tak nagle i potajemnie, przy całkowitym braku przejrzystości.
Mam wielki szacunek do współpracowników.
Szacunek!
Najważniejszy w związku jest wzajemny szacunek.
Młodzież powinna mieć szacunek do straszych
Ten polityk zasługuje na szacunek.
Jego odważny czyn zyskał mu szacunek.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polnisch Wort "estimate"(szacunek) tritt in Sätzen auf:

Week 4 Level 2
business words