das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

estimate auf Polnisch:

1. szacunek


Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
Mam duży szacunek do mojego nauczyciela.
Mam dla pana ogromny szacunek, ale to wszystko wydarzyło się tak nagle i potajemnie, przy całkowitym braku przejrzystości.
Mam wielki szacunek do współpracowników.
Szacunek!
Najważniejszy w związku jest wzajemny szacunek.
Młodzież powinna mieć szacunek do straszych
Ten polityk zasługuje na szacunek.
Jego odważny czyn zyskał mu szacunek.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.

Polnisch Wort "estimate"(szacunek) tritt in Sätzen auf:

Angielski slowka tekst Brexit 1.03.2022
Design and innovation - biznes
Fiszkoteka - zrób fiszki na podstawie zawartości s...
Intelligence Doctrine
it's cooler to hang 3

2. szacować


Kto potrafi oszacować, ile osób przyjdzie?
szacujemy szacowaliśmy będziemy szacować

Polnisch Wort "estimate"(szacować) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 7
Business English - hard
klasa 3 unit 2 cz 2
unit 1 slowka part II
Słowa techniczne i inne powiązane

3. oszacowanie


To spowalnia produkcję i uniemożliwia nam oszacowanie.

Polnisch Wort "estimate"(oszacowanie) tritt in Sätzen auf:

Medyn Kolos 1 Semestr 2
unit 7 czesc 2
średnio ważne słowa
ang zawodowy 1
Random type 10

4. kosztorys


Potrzebujemy kogoś, kto wykonałby kosztorys.
Zakładam, że ten kosztorys obejmuje wszystkie koszty, bo nie zamierzam płacić ani grosza ponad to.

Polnisch Wort "estimate"(kosztorys) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 1 praca 10.09.2019 SZ
3. Looking ahead part 1
budowa slowka angielski
budowa slowka angielski
Podstawy Business English

5. oceniać


Musimy oceniać zdolności kandydata.
Staraj się oceniać pomysły innych w obiektywny i spokojny sposób.
Nie można oceniać człowieka po wyglądzie.

Polnisch Wort "estimate"(oceniać) tritt in Sätzen auf:

Praca excellence matura rozszerzenie
Euronews 0003 - 15.04.2015r
Kartkówka ang part 1
business englisz book 1
unit 1/3 tematy

6. wycena


Tłumaczenia japońsko-hiszpańskie (w obie strony) - wycena gratis.

Polnisch Wort "estimate"(wycena) tritt in Sätzen auf:

słownik biznesmena, cz6.
Angielski P&G

7. przybliżona liczbaPolnisch Wort "estimate"(przybliżona liczba) tritt in Sätzen auf:

natknąc ię na coś przypadkiem

8. oceniać szacowaćPolnisch Wort "estimate"(oceniać szacować) tritt in Sätzen auf:

Do powtarzania

9. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

10. ocena


Na tym tle ocena ostatnich wydarzeń może być trudna.
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
krytyczna ocena
Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej
ocena zadań

Polnisch Wort "estimate"(ocena) tritt in Sätzen auf:

Tłumacz google