das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

exploit auf Polnisch:

1. wykorzystać


Powinienieś wykorzystać swój potencjał.
Spróbuj wykorzystać wolne na lekturę.
Inżynier woli próbować wykorzystać przyrodę, aniżeli starać się ją poznać.
Lepiej wykorzystać czas niż spieszyć się i popełnić błędy.
Ona kupiła trochę papieru, który mogłaby wykorzystać do pisania listów.
wykorzystać każdą godzinę
Nie pozwolę ci wykorzystać mojego syna.
Jak mam wykorzystać tę radę?
Co mogłem zrobić to wykorzystać mój stres do napisania piosenki
Gdybyśmy tylko mogli wykorzystać całą tą energię i kreatywność.
Możesz wykorzystać tremę
Novotel opracował serię wskazówek, które można pobrać z naszej strony internetowej i wykorzystać, by zwiększyć efektywność czasu spędzonego z nami.
wykorzystać nasze emocje
Było ciepło i sucho więc mogli wykorzystać podwórze dla dzieci
Chcielibyśmy efektywnie wykorzystać nasze pieniądze.

Polnisch Wort "exploit"(wykorzystać) tritt in Sätzen auf:

Unit 3 (Vocabulary files C1)
sprawdzian dział a b c
Unit 11 The persuaders
•unit 1- the image makers
slowka z dzialu 4

2. wykorzystywać


Powinieneś maksymalnie wykorzystywać szanse.
Myślę, że powinniśmy nieco konstruktywniej wykorzystywać czas.

Polnisch Wort "exploit"(wykorzystywać) tritt in Sätzen auf:

Password reset B1+ Dział 1 (przymiotniki, pozostał...
Password Reset A2+ (2020/2021)/ 1.6. Ethical issue...
Business English - Career
Słówka z działu 1
angielski dodatkowy vol.2

3. wyzyskiwaćPolnisch Wort "exploit"(wyzyskiwać) tritt in Sätzen auf:

XXXIV. Blood, sweat and pixels
Angielski Rozdział 4 #4
15. Problems on the job market
ang roz kart 2
kartkowka powtórzeniowa 1

4. wyczyn


Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.
Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona

Polnisch Wort "exploit"(wyczyn) tritt in Sätzen auf:

Matura solutions advance module 1 cd2
Mature Prime Time 6c, e, f, h,i
matura prime plus unit 6
s. 187 + słowa na 6
6 przedostatni

5. eksploatowaćPolnisch Wort "exploit"(eksploatować) tritt in Sätzen auf:

angielski dziql 1 słownictwo 3 kolumny
Wygląd człowieka! Unit 1
How to master your time
ENGLISH MODULE 1
angielski, wiatr

6. wykorzystywać eksploatowaćPolnisch Wort "exploit"(wykorzystywać eksploatować) tritt in Sätzen auf:

wordlist 1 #1
angielski spr

7. wykorzystać cośPolnisch Wort "exploit"(wykorzystać coś) tritt in Sätzen auf:

cae native school