das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

factor auf Polnisch:

1. czynnik


Cena jest tu decydującym czynnikiem.
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
To był jeden z czynników, dla których oni zerwali związek.
Nasze badania wymagają wzięcia pod uwagę wielu czynników
kluczowy czynnik
wykrywanie czynników zakaźnych
czynnik zwiększający ryzyko. Kluczowy czynnik wpływający na naszą decyzję
Pieniądze były ważnym czynnikiem w mojej decyzji.
Który czynnik uważa Pani za najważniejszy?
jakie czynniki wpływają na wielkość sprzedaży?
czynnik ekonomiczny, decydujący
Zadbaliśmy o to, by czynnik ludzki odgrywał istotną rolę wśród kryteriów testu.
Jakie czynniki powinny być wzięte pod uwagę?
Zdolności to jedyny czynnik brany pod uwagę przy awansowaniu pracowników.

Polnisch Wort "factor"(czynnik) tritt in Sätzen auf:

angielski zawodowy digi i nie digi
Język angielski – tekst fachowy: Breeding dog for ...
Speaking (17.04.18) + A question of luck (20.04.18)
Book 4 communication 1
kartkówka Chcolate tekst

2. współczynnikPolnisch Wort "factor"(współczynnik) tritt in Sätzen auf:

angol unit5 (emotions and another useful words)
1000 najczęstszych czasowników
Reading test 1
Distance Measuring
wypadkowe słówka

3. dzielnikPolnisch Wort "factor"(dzielnik) tritt in Sätzen auf:

53 MATHEMATICS - calculations & functions, geometr...
2czesc język scisły ang
matematyka dwujęzycznie
słownictwo matematyczne