das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

fast auf Polnisch:

1. szybki szybki


Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
szybki samochód
On jest szybki.
Nie jesteś wystarczająco szybki.
Robicie szybkie postępy.
Ten pociąg nie jest specjalnie szybki.
Szybki, brązowy lis skacze prosto przez leniwego psa.
Ależ szybki jest ten samolot!
Nasz samochód był szybki i wkrótce wysforował się przed inne.
Londyńskie metro jest bardzo szybkim środkiem transportu.
Twoje ruchy muszą być szybkie, jeśli chcesz wygrać.
Nasze społeczeństwo żyje w szybkim, zabieganym świecie.
Marzy mi się szybkie, zielone auto.
Potrzebuję szybkiego auta sportowego.
Zjadłem szybki obiad.

Polnisch Wort "fast"(szybki) tritt in Sätzen auf:

Step Plus IV Unit 6 words, words, words
Dominik Steps plus 4 Unit 4 Słówka
Word list 6 - przymiotniki, zwierzęta, pozostałe
300 najważniejszych określeń po angielsku 25 -50
kartkówka na 14 września 2018

2. pościć pościć


Zamierzamy pościć.

Polnisch Wort "fast"(pościć) tritt in Sätzen auf:

Moja lekcja 1
5a 5b angielski
ANGIELSKI - LEKCJA 48
słówka angielski
Angielski zaliczenie

3. post post


He sent it by post yesterday.
Wielkanoc poprzedzona jest okresem postu.

Polnisch Wort "fast"(post) tritt in Sätzen auf:

Życie rodzinne i towarzyskie
ang kartkowka 11.03
święto dziękczynienia
3 sprawdzian
Moja pierwsza lekcja

4. prawie prawie


Prawie utonął.
Prof. West ma prawie tyle lat, co mój ojciec.
Prawie cały następny dzień spędził w hotelu, rozmawiając z przyjaciółmi i zwolennikami.
Prawie na całym świecie można uczyć się angielskiego z rodzimym użytkownikiem.
Zwykle u nas jest gorąco prawie codziennie, dlatego nadal nie znam śniegu.
Ludzie skorzy do dzielenia się z nami swoimi poglądami religijnymi prawie nigdy nie są chętni, byśmy z nimi dzielili swoje.
Zginęło prawie pięćdziesięciu pasażerów.
Nowa autostrada skróciła prawie o połowę czas mojego dojazdu.
Kiedy już prawie był czas na żydowską Paschę, Jezus poszedł do Jerozolimy.
Bob dał Tinie prawie wszystkie swoje znaczki, sobie zostawił tylko trochę.
Ty i mój syn jesteście prawie tego samego wzrostu.
Zarabiam prawie 5000
Prawie nikt nie zwrócił uwagi na to, że nie przyszła na przyjęcie.
Prawie się przestraszyłem nie widząc cię przez cały dzień w sieci.
Prawie zawsze, kiedy mam występować publicznie, mam tremę.

Polnisch Wort "fast"(prawie) tritt in Sätzen auf:

direkt 2a lektion 15
przysł, przym

5. pośpieszny pośpiesznyPolnisch Wort "fast"(pośpieszny) tritt in Sätzen auf:

Travelling and tourism - angielski II
Travelling and tourism
Podróż koleją

6. fast


fast nie
Zły jestem na siebie, że nie potrafię zerwać z jedzeniem fast foodów.

Polnisch Wort "fast"(fast) tritt in Sätzen auf:

World Explorer 3 Unit 2GRAMMAR: ADVERBS OF MANNER ...