das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

figures auf Polnisch:

1. Liczby Liczby


Dwa, cztery, sześć itd. to liczby parzyste.
On nie jest na tyle mądry, żeby dodawać liczby w pamięci.
Liczby pierwsze są jak życie: bardzo logiczne, ale niemożliwe jest odkrycie reguł nimi rządzących, choćby myślało się o nich cały czas.
Wszyscy odliczają teraz do pełnej liczby.

Polnisch Wort "figures"(Liczby) tritt in Sätzen auf:

2A Money New English File 3th edition
2 Vocabulary Banks NEF Intermediate 3 edition
USEFUL WORDS AND PHRASES FILE2
Mixtures and pure substances
15. STANAG 6001 level 2

2. dane dane


Mój dysk uszkodził się i straciłem wszystkie dane.
Nie dane jej było zobaczyć rodzinnych stron.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Gdzie zapisałeś dane?
Jeśli zarejestrujesz się na Facebooku, twoje dane otrzymają służby wywiadowcze.
Dane wprowadzono do komputera.
Niemożliwe, by złamała dane słowo.
Omawiane poniżej dane zostały zebrane w następujący sposób.
Tak podrasowuję dane statystyczne, by pasowały do teorii.
Frank zebrał wszystkie dane na ten temat.
Wprowadzam dane z faktury do systemu
dane personalne
Wszystkie dane zawierają nazwy klientów
Dlaczego firmy zbierają dane?
Dane wskazują, że optymalna długość wykładu powinna wynosić 30 zamiast 60 minut.

Polnisch Wort "figures"(dane) tritt in Sätzen auf:

Crime and punishment - useful verbs // upper-inter...
Business English Pre- int
Góry (na lekcje z Mateuszem)
Biznes i zarządzanie
Nowe: Październik 2019

3. dane liczbowe dane liczbowePolnisch Wort "figures"(dane liczbowe) tritt in Sätzen auf:

Motivating staff

4. cyfry cyfryPolnisch Wort "figures"(cyfry) tritt in Sätzen auf:

slowka file 2
BBC office 1
rozdzial 2 2

5. figury figury


Ćwiczenia sportowe wymagają szczupłej figury.
On nie słucha nikogo. To tak jakby mówić do kamiennej figury.

Polnisch Wort "figures"(figury) tritt in Sätzen auf:

Incredible English klasa 2 lekcja 5 słówka
who comes first

6. figurki figurkiPolnisch Wort "figures"(figurki) tritt in Sätzen auf:

Różne słówka angielskie cz. 2 (18.05)
fluent2 24 marca