das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

he auf Polnisch:

1. on


On studiował farmację.
Kiedy mówimy, że język jest przekazywany kulturowo – a więc że jest nabywany, a nie dziedziczony – to chodzi nam o to, że stanowi on część wielkiego zbioru zachowań nabytych i współdzielonych z innymi, który antropologowie nazywają kulturą.
Jego ojciec lubi słodycze, on ma to po nim.
To on uczynił tę firmę tym, czym jest obecnie.
On uważa tzw. obowiązkową edukację za rzecz bezużyteczną.
Skąd on pochodzi?
W wieku 22 lat on jest nauczycielem dwóch języków obcych w prywatnej szkole.
On obserwował, kto wchodzi i wychodzi z domu.
Powinieneś więcej zwracać uwagi na to co on mówi.
Pochodzenie kanadyjskiego angielskiego sprawia, że ma on cechy zarówno amerykańskiego jak i brytyjskiego angielskiego.
Wiem tylko tyle, że on pochodzi z Chin.
Przestań krytykować mój świetny pomysł, on wcale nie jest naiwny!
On jest śmiertelnie chory, pożyje nie dłużej, niż jeden dzień.
Dokądkolwiek on szedł - pies szedł za nim.
W co byśmy nie grali, on zawsze wygrywa.

Polnisch Wort "he"(on) tritt in Sätzen auf:

Zaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykłady
LENUSIA UNIT 3 BLE BLE BLE:):):):):)
1000 najczęściej używanych słówek
Zaimki osobowe i dzierżawcze
21_words Kasia's list

2. hePolnisch Wort "he"(he) tritt in Sätzen auf:

1-54 pierwiastki
nazwy pierwiastków