das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

headmaster auf Polnisch:

1. dyrektor dyrektor


Został mianowany naszym nowym dyrektorem ds. sprzedaży.
Nowy dyrektor finansowy został wyznaczony wczoraj.
Ten pan jest dyrektorem.
W gabinecie dyrektora panuje wzorowy porządek.
Zarząd mianował nowego dyrektora.
Dyrektor naszej szkoły jest bardzo stary.
Dyrektor chce poprawić strukturę przedsiębiorstwa.
Dyrektor szkoły ręczył za jej uczciwość.

Polnisch Wort "headmaster"(dyrektor) tritt in Sätzen auf:

Gimnazjum repetytorium macmillan unit 3 szkoła
Szkoła, słówka dotyczące szkoły Cz1.
Podst szkoła - życie szkoły 1
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom ...
Vocabulary Bank - Houses, School

2. dyrektor szkoły dyrektor szkołyPolnisch Wort "headmaster"(dyrektor szkoły) tritt in Sätzen auf:

sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3
lekcja nr 9 - podstawówka - mat +2 kl gim 3 dział
Zawody, czynności, miejsca, zatrudnienie, ludzie i...
faculties, the education system
Spend or save? + Changins lives

3. dyrektorka dyrektorkaPolnisch Wort "headmaster"(dyrektorka) tritt in Sätzen auf:

Szkoła - Bank Słów
słówka 3 dział