das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

hospital auf Polnisch:

1. szpital szpital


Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
Kiedy jest się poważnie chorym, trzeba jechać do szpitala.
do szpitala
Po skręcie w lewo, po prawej będzie szpital.
Ten szpital pracuje 24 godziny na dobę.
Kiedyś w tym budynku był szpital.
Jutro muszę pojechać do szpitala odwiedzić babcie
Twój ojciec powinien być wypuszczony ze szpitala w przeciągu dwóch dni
Nasz szpital jest mały.
szpital polowy
Sven nie był w najlepszym stanie i musiał pójść do szpitala.
Spędziłem kilka dni w szpitalu.
Czy w szpitalu pracuje dużo lekarzy?
Chcesz rodzić w domu czy w szpitalu?
Ten szpital specjalizuje się w chirurgii serca.

Polnisch Wort "hospital"(szpital) tritt in Sätzen auf:

miejsce zamieszkania (miejsca w mieście)
system ochrony zdrowia oraz jego pracownicy
Zdrowie (Health)
English Top 1000 600-650
unit 6 get well cześć 2

2. szpitalny szpitalnyPolnisch Wort "hospital"(szpitalny) tritt in Sätzen auf:

pomoc w naglych wypadkach
medical negligence