das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

immature auf Polnisch:

1. niedojrzały


Adam jest bardzo niedojrzały.
Dorośnij - przestań być tak niedojrzały.
Ma teraz 26 lat, ale nadal jest tak niedojrzały.
On często zachowuje się jak dziecko - jest taki niedojrzały.
1. Jeśli ja jestem niedojrzały, ty jesteś przedporodowa. / 2. Bo jesteś niedojrzały, nieodpowiedzialny, lekkomyślny, impulsywny i pusty. / 3. I emocjonalnie niedojrzały, całkowicie zależny od oceny innych.
1. Jeśli ja jestem niedojrzały, ty jesteś przedporodowa. / 2. Bo jesteś niedojrzały, nieodpowiedzialny, lekkomyślny, impulsywny i pusty.

Polnisch Wort "immature"(niedojrzały) tritt in Sätzen auf:

1. Matura Focus 3 Personality - osobowość
Present perfect SINCE JUST ALREADY YET
Wygląd zewnętrzny - Cechy szczególne
PRESENT PERFECT SINCE JUST YET ALREADY
Etapy życia i Członkowie rodziny, koledzy, przyjac...