das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

independent auf Polnisch:

1. niezależny


Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Kiedy już nie mieszkasz u rodziców i zarabiasz własne pieniądze, możesz wreszcie powiedzieć, że jesteś niezależny.
On jest bardzo niezależny.
Dziś John jest całkowicie niezależny.
W roku 1947 Indie stały się niezależnym państwem.
Jestem niezależny od mojej rodziny
Mój kraj jest niezależny.
Mój brat zawsze był niezależny i wszytko robił sam.
↳ To sprawia, że jesteś silny... niezależny.
Jest niezależny od rodziców.
Bądź niezależny od innych.
Jestem niezależny ekonomicznie od moich rodziców.
Jestem teraz niezależny od mojego ojca.
Prowadzi niezależny interes.

Polnisch Wort "independent"(niezależny) tritt in Sätzen auf:

If being a gentleman is your thing, stay away from...
Personality! English File Intermediate.
cechy charakteru i członkowie rodziny
personality adjectives strona 153
praca miejsca pracy i przymiotniki

2. samodzielny


samodzielny, niezależny kraj
Jesteś bardzo samodzielny jak na swój wiek.

Polnisch Wort "independent"(samodzielny) tritt in Sätzen auf:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 9
Życie szkolne
famili and social life 2
leczenie, zdrowy tryb życia
MACMILLAN unit 11 part II

3. niepodległy


To niepodległy kraj.

Polnisch Wort "independent"(niepodległy) tritt in Sätzen auf:

New English File Intermediate Unit 1
Struktura państwa i urzędy
Aneta 16th Feb 2015 (3)
państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo

4. niezależny od5. independent


It is an independent country.
Karen lives on her own and likes to be independent.
[ˌɪndɪˈpendənt] We are looking for independent andreliable people for this position.

Polnisch Wort "independent"(independent) tritt in Sätzen auf:

personality types