das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

insurance auf Polnisch:

1. ubezpieczenie ubezpieczenie


Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Jeśli chcesz pojechać za granicę musisz wykupić ubezpieczenie
Wszystkie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie.
1. Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. / 2. Wszystkie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie. / 3. Co obejmuje ubezpieczenie?
Składki na ubezpieczenie społeczne zostały potrącone z wynagrodzenia.
ubezpieczenie zdrowotne
Ile to będzie włączając ubezpieczenie i podatek?
Na wypadek opóźnienia w dostarczeniu mamy ubezpieczenie specjalne.
To będzie 25 dolarów dziennie włączając ubezpieczenie.
przed wyjazdem z Polski muszę wykupić ubezpieczenie
Myślę, że mam ubezpieczenie w domu.
Moje ubezpieczenie jest ważne do jutra.
Twoje ubezpieczenie nie obejmuje utraty dochodów
Myślę, że powinniśmy kupić ubezpieczenie od włamań.
Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku pokryje wszystkie koszty.

Polnisch Wort "insurance"(ubezpieczenie) tritt in Sätzen auf:

dreams, male & female, stereotypes, finance
3.1. the choise of the right profession
Matura Solutions Upper-Intermediate, Unit 2
3.1 The choice of the right profession
New Matura Solutions Matura builder unit 9

2. firma ubezpieczeniowa


To największa firma ubezpieczeniowa w Anglii.

Polnisch Wort "insurance"(firma ubezpieczeniowa) tritt in Sätzen auf:

Unit 2 wordlist

3. ubezpieczeniowy