das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

introduce auf Polnisch:

1. wprowadzać wprowadzać


wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzać dramatyczne/znaczące zmiany

Polnisch Wort "introduce"(wprowadzać) tritt in Sätzen auf:

Słówka Pati Google, Lady Gaga
new matura succes pre-intermediate unit 7
slowka ze star wars part 2
Zwroty zamiennę do let me think
Słówka z września i października

2. przedstawić przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polnisch Wort "introduce"(przedstawić) tritt in Sätzen auf:

słownictwo angielskie - słówka z fiszek
English - unit 6 (science, technology)
Enterprise 1 - Companion - Unit 1
Suits or smart casual? - czytanie
Secret of an exotic ruler 3

3. przedstawić się przedstawić sięPolnisch Wort "introduce"(przedstawić się) tritt in Sätzen auf:

słówka module 1 02.11.2021
Repetytorium z testami unit 4
wyjaśniając swoją pracę
next stupid human
New English File 1A

4. przedstawiać kogoś przedstawiać kogośPolnisch Wort "introduce"(przedstawiać kogoś) tritt in Sätzen auf:

Elita, sb r. 10-kopia
Czasowniki regularne 1
slowka czesc 2
czasowniki regularne
czasowniki cz.2

5. wprowadzać coś wprowadzać cośPolnisch Wort "introduce"(wprowadzać coś) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

6. wprowadzać przedstawiać wprowadzać przedstawiaćPolnisch Wort "introduce"(wprowadzać przedstawiać) tritt in Sätzen auf:

nowe słownictwo

7. wprowadzenie wprowadzenie


wprowadzenie w coś
Firma miała nadzieję, że wprowadzenie nowych pracowników przebiegnie bez problemów.
Zanim kurs się rozpocznie, jest krótkie wprowadzenie.
Co ci uniemożliwia wprowadzenie w życie tego planu?
Myślę, że jest dobry czas na wprowadzenie tego produktu.

Polnisch Wort "introduce"(wprowadzenie) tritt in Sätzen auf:

edgar zestaw numer 5
Irregular verbs

8. zapoznać zapoznać


Powinieneś zapoznać się z zasadami.
Chce zapoznać osobiście się z pracą wszystkich działów w ciągu najbliższego tygodnia.

Polnisch Wort "introduce"(zapoznać) tritt in Sätzen auf:

Vocabulary Bank - Family & Social Life (słówka z c...
Book " The Perfume of Death"

9. wprowadzi wprowadziPolnisch Wort "introduce"(wprowadzi) tritt in Sätzen auf:

różnice kulturowe